Start page Picture from nature Go Back

 

Title: Golden-ringed dragonfly / Kungstrollsända / Cordulegaster boltonii  /  Date: 2020-06-17
Note: Sveriges största Trollslända som fortplantar sig här.
Camera=Canon70D
Page 31 of 51
Versions: Picture 1 / Picture 2 / Picture 3 / Picture 4@2020 Jimmy Klapp